Polska nazwa EKOTEST powstała w 1988 roku. W 1989 dowiedziałem się od Partnera z Berlina ( firma "Uemer Gruen" ) dowiedziałem się że moja nazwa brzmi podobnie jak niemieckie pismo OEKOTEST ( było wtedy wydawane jak druk triplex w 3 kolorach bez pełnego koloru zdjęć pismo nie przyznawało jeszcze znaków konsumenckich OEKOTEST)      W 1992 r nazwa uzyskała ochronę jako znak towarowy w dziedzinie m.in atestacji produktów i technologii.  
Obecnie w związku  z epidemią koronowirusa w 2020 istnieje w Polsce bardzo duża potrzeba przyznawania niezależnych znaków konsumenckich opartych na merytorycznym potwierdzeniu reklamowanych cech, zwłaszcza ekologicznych  produktów.